Şehir Tanıtımı

Nüfus:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Balıkesir’in 2014 yılında nüfusu ülke ortalamasının üzerinde artarak 1 milyon 228 bin 620 kişiye ulaştı.

Coğrafi Konum:

Balıkesir Anadolu’nun kuzeybatısındadır. Büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer almakla birlikte, hem Marmara hem de Ege Bölgesi’nde toprakları bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde İzmir, Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Çanakkale ile birlikte Marmara ve Ege Bölgeleri arasında konumlanan TR22 Güney Marmara Bölgesi’ni oluşturur.

İklim:

Balıkesir’de üç iklim bir arada görülür. Ege kıyılarında Akdeniz, kuzeyde Marmara ve iç bölgelerde kara iklimi hüküm sürer. İç kısımlarda ise bu fark büyüktür. Dağlık doğu bölgede kışlar sert ve yazlar serin geçer.

Ekonomi:

Balıkesir yaşanabilir iller sıralamasında, 7. sıradadır. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %1,3’ünü üreten Balıkesir, ürettiği ekonomiyle iller sıralamasında, Türkiye’nin 14. büyük ekonomisidir. Bu verilere Balıkesir, henüz ekonomik potansiyelinin oldukça altındayken ulaşmıştır. 2014 yılı verilerine göre, Balıkesir 26.102 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasıla üretmiş olup Balıkesir’de kişi başına düşen GSYH ise 10.150 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?